Топ 10 компаній
Вся стрічкаІнфоцентр
25.12.23 Віаємо з Різдвом!

Все буде Україна!

22.12.23 Графік роботи компанії Інтер'єр Плюс

Як працює компанія у період різдвяних та новорічних свят

21.12.23 Графік роботи компанії Велюкс

Як працюватиме компанія у святкові дні

11.12.23 Зміни в графіку роботи компанії Прок

Як працює компанія у святкові дні

11.12.23 Зміни в графіку роботи компанії Decosun

Як працює компанія у святкові дні

11.12.23 Зміни в робочому графіку компанії Роліс

Як працює компанія у святкові дні
Угода з користувачами

Угода з користувачами.

1. Умови співробітництва із порталом Jaluzi-info.

 Ці Умови є правилами співпраці користувачів з порталом Jaluzi-info.
  Користувачем називається будь-яка особа, яка будь-коли зайшла на портал і надала інформацію для розміщення на ньому.
  Співпраця користувача та порталу передбачає взаємні права та обов'язки один перед одним.
  Обов'язковою умовою співробітництва є згода з користувальницькою угодою. Оскільки реєстрація на порталі є добровільною та здійснюється самим користувачем без втручання адміністрації порталу – це автоматично передбачає згоду з цією угодою, а також згоду на можливу обробку даних, у т.ч. та персональних, які розміщуються користувачем у його особистому кабінеті.
    Правила та умови співпраці можуть змінюватися адміністрацією порталу у будь-який час без додаткового оповіщення користувачів. Вони набувають чинності негайно після публікації на порталі або регламентуються адміністрацією.

2. Правила користування порталом Jaluzi-Info.

Будь-яка особа, яка зайшла на портал, зобов'язується дотримуватися наступних правил:

- не порушувати чинне законодавство України та пункти цієї угоди;

- не намагатись змінити функціонування сервісів порталу;

- надавати для розміщення лише достовірну інформацію, яка не вводить в оману інших користувачів порталу та не ганьбить репутацію, честь та гідність третіх осіб;

- не займатися розміщенням на порталі шкідливих програм, які можуть порушити його функціонування та спричинити вихід з ладу комп'ютерів або програмного забезпечення користувачів;

- не розміщувати і не поширювати матеріали, що не належать до тематики порталу, т.к. подібні матеріали, а також зареєстровані компанії, чий вид діяльності не має відношення до сонцезахисних систем, будуть видалені без попередження;

- при реєстрації на порталі не використовувати недостовірні дані, інформація про компанію не повинна складатися з багаторазових повторень її назви, видів діяльності та типів продукції, що випускається, а для участі в рейтингу сайтів Jaluzi-info необхідно розміщувати код лічильника на всіх сторінках сайту;

- за наявності декількох відгуків, надісланих з однієї IP-адреси, але які мають різні електронні адреси, відгуки будуть прирівнюватися до спаму та видалятися з порталу;

- забороняється штучно (за допомогою «накруток» лічильника) збільшувати кількість відвідувачів на сайтах, що беруть участь у рейтингу; при виявленні таких дій адміністрація залишає за собою право без попередження виключити сайт з рейтингу;

- забороняється розміщення матеріалів, які можуть зашкодити порталу.

3. Відповідальність порталу Jaluzi-Info.

3.1. Адміністрація Jaluzi-info не несе відповідальності за достовірність рекламної або будь-якої іншої інформації, що надається, опублікованій на порталі.

3.2. Адміністрація не несе відповідальності за неправомірні дії користувачів, за будь-які пошкодження обладнання або програмного забезпечення користувачів, що виникли в результаті використання порталу, за відсутність можливості використовувати портал з причин, що не залежать від нас, або які виникають внаслідок грубого порушення користувачами даної угоди та інших правил , передбачені на порталі.

3.3. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, збитки або витрати, що виникли у зв'язку з порталом, його використанням або неможливістю використання. За жодних умов не приймається відповідальність будь-якого змісту, включаючи відповідальність за недбалість, про відшкодування збитків, що сталися внаслідок припинення використання, втрати даних або прибутку, або у зв'язку з переглядом, використанням або роботою порталу, або його змісту. Деякі сторінки порталу можуть містити технічні помилки та помилки. Інформація на порталі підлягає оновленню і може стати застарілою. Адміністрація не несе відповідальності за вдосконалення Сайту, а також за нездатність оновлення інформації, що зберігається на ньому.

3.4. Адміністрація не приймає відповідальності за розміщення на порталі незаконної, загрозливої, образливої, дискредитуючої або непристойної інформації або матеріалів, які порушують або посягають на права будь-якої особи, що заохочують або провокують поведінку, яка призвела б до кримінального злочину, дала б початок цивільної відповідальності або інакше порушило існуючі правові норми.

3.5. Адміністрація не несе відповідальності за якість послуг і товарів, що рекламуються, куплені або отримані внаслідок використання рекламної інформації, що міститься на порталі, їх можлива невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням користувача.

3.6. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд розміщувати або не розміщувати в різних розділах порталу матеріали, надіслані користувачем; видаляти розміщену на порталі інформацію, у т.ч. та дані зареєстрованої компанії, без пояснення причин, та вживати технічних та юридичних заходів для припинення доступу до порталу користувачів, які створюють, згідно з висновком адміністрації, проблеми у використанні порталу іншими користувачами або діючих несумісно з угодою.

3.7. Т.к.портал містить посилання на інші сайти, що підтримуються третіми особами та не підлягають контролю адміністрації Jaluzi-info, не приймається відповідальність за зміст (включно з точністю, законністю або пристойністю) будь-якого представленого сайту або посилань, розміщених на порталі. Адміністрація не несе відповідальності за авторські права будь-якого сайту, посилання на який знаходиться на порталі. Також на портал можуть посилатися інші сайти як з відома та дозволу Jaluzi-info, так і без нього. Jaluzi-info не несе жодної відповідальності за зміст посилань і сайтів, на яких вони розміщені, включаючи відповідальність за авторські права.

3.8. Адміністрація не гарантує відсутність неполадок та помилок під час роботи порталу, а також того, що неполадки будуть усунені. Користувач також повинен розуміти, що адміністрація Jaluzi-info не може гарантувати відсутність вірусів або інших деструктивних елементів у файлах, що завантажуються через Сайт або доставлених через електронну пошту. Користувач несе повну відповідальність за здійснення технологічних процесів та контроль, які відповідають його специфічним вимогам щодо точності даних, що вводяться та виводяться, а також за підтримку та своєчасне оновлення засобів для відновлення втрачених даних.

3.9. Можливе оброблення даних, в т.ч. та персональних (якщо такі є), користувачів порталу Jaluzi-Info, може здійснюватися відповідно до закону № 2297-VI від 1 червня 2010р. та проводитися з метою систематизації інформації про користувачів у каталогах порталу. При цьому, адреси сайтів та телефони, вказані при реєстрації, у тому числі й мобільні, є загальнодоступними, а e-mail, пароль та IP-адреса зберігаються у захищеному вигляді.

3.10. Jaluzi-info залишає за собою право не починати листування з користувачами.

3.11. Позиція адміністрації порталу може не збігатися з точкою зору користувача.

4. Угода про авторські права та інтелектуальну власність.

4.1. Jaluzi-Info є об'єктом права інтелектуальної власності. Усі виняткові майнові авторські права на портал належить Jaluzi-info. Використання порталу користувачами можливе строго в рамках умов цієї угоди та законодавства України про авторські права.

4.2. Торгові марки та товарні знаки, а також авторські права на статті та огляди на порталі є власністю їх власників.

4.3. Всі матеріали, передані для публікації на порталі у вигляді текстів, зображень, слоганів тощо, Jaluzi-info зобов'язується розміщувати без будь-яких змін та спотворень, відтворювати їх, дотримуючись стандартів якості.

 

 

 

 

 

 

Пользовательское соглашение

1. Условия сотрудничества с порталом Jaluzi-info.

  •  Данные Условия являются правилами сотрудничества пользователей с порталом Jaluzi-info.
  • Пользователем именуется любое лицо, когда-либо зашедшее на портал и предоставившее информацию для размещения на нем.
  • Сотрудничество пользователя и портала предусматривает взаимные права и обязанности  друг перед другом.
  • Обязательным условием сотрудничества является согласие с пользовательским соглашением. Поскольку регистрация на портале является добровольной и производится самим пользователем без вмешательства администрации портала - это автоматически предполагает согласие с данным соглашением, а также согласие на возможную обработку данных, в т.ч. и персональных, которые размещаются пользователем в его личном кабинете.
  • Правила и условия сотрудничества могут быть изменены администрацией портала в любое время без дополнительного оповещения пользователей. Они вступают в силу немедленно после опубликования на портале или регламентируются администрацией.

2.  Правила  пользования  порталом  Jaluzi-info.

Любое лицо зашедшее на портал, обязуется придерживаться следующих правил :

- не нарушать действующее законодательство Украины и пункты данного соглашения;

- не пытаться изменить функционирование сервисов портала;

- предоставлять для размещения только достоверную информацию, не вводящую в заблуждение других пользователей портала и не порочащую репутацию, честь и достоинство третьих лиц;

- не заниматься размещением на портале вредоносных программ, которые могут нарушить его функционирование и послужить причиной выхода из строя компьютеров или программного обеспечения пользователей;

- не размещать и не распространять материалы не относящиеся к тематике портала, т.к. подобные материалы, а также зарегистрированные компании, чей вид деятельности не имеет отношения к солнцезащитным системам, будут удалены без предупреждения ;

- при регистрации на портале не использовать недостоверные данные, информация о компании не должна состоять из многократных повторений её названия, видов деятельности и типов выпускаемой продукции, а для участия в рейтинге сайтов Jaluzi-info необходимо размещать код счетчика на всех страницах сайта;

- при наличии нескольких отзывов, присланных с одного IP-адреса, но имеющих разные электронные адреса, отзывы будут пприравниваться к спаму и удаляться с портала;  

- запрещается искусственно (с помощью «накруток» счетчика) увеличивать количество посетителей на сайтах, участвующих в рейтинге; при обнаружении таких действий, администрация оставляет за собой право без предупреждения исключить сайт из рейтинга; 

- запрещается  размещение материалов, которые могут тем или иным образом навредить порталу.

3. Ответственность портала Jaluzi-info.

3.1. Администрация Jaluzi-info  не несет ответственность за достоверность предоставляемой рекламной или любой другой информации, опубликованной на портале.

3.2. Администрация не несет ответственность за неправомерные действия пользователей, за какие-либо повреждения оборудования или программного обеспечения пользователей, возникшие в результате использования портала, за отсутствие возможности использовать портал по причинам, не зависящим от нас, или проистекающим вследствие грубого нарушениями пользователями данного соглашения и других правил, предусмотренных на портале.

3.3. Администрация не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы, возникшие в связи с порталом, его использованием или невозможностью использования. Ни при каких условиях не принимается ответственность любого содержания, включая ответственность за небрежность, о возмещении убытков, произошедших в результате прекращения использования, утери данных или приносящей прибыли, или в связи с просмотром, использованием или работой портала, или его содержания. Некоторые страницы портала могут содержать технические неточности и опечатки. Информация на портале подлежит обновлению и в любой момент может стать устаревшей. Администрация не несет ответственности за усовершенствование Сайта, а также за неспособность обновления хранящейся на нем информации.

3.4. Администрация  не принимает  ответственности  за размещение на портале незаконной, угрожающей, оскорбительной, дискредитирующей  или  непристойной информации  или материалов, нарушающих или посягающих на права какого-либо лица, поощряющих или провоцирующих поведение, которое привело бы к уголовному преступлению, дало бы начало гражданской ответственности либо иначе нарушило существующие правовые нормы.

3.5. Администрация не несет ответственности за качество услуг и товаров, рекламируемых, купленных или полученных вследствие использования рекламной информации, содержащейся на портале, их возможное несоответствие общепринятым стандартам или ожиданиям пользователя.

3.6. Администрация  оставляет за собой право по своему усмотрению размещать или не размещать в различных разделах портала материалы, присланные пользователем; удалять размещенную на портале информацию, в т.ч. и данные зарегистрированной компании, без объяснения причин, и предпринимать технические и юридические меры для прекращения доступа к порталу пользователей, создающих, согласно заключению администрации, проблемы в использовании портала другими пользователями  или действующих несовместимо с соглашением.

3.7. Т.к.портал содержит ссылки на другие сайты, поддерживаемые третьими лицами и не подлежащие контролю администрации Jaluzi-info, не принимается  ответственность за содержание (включая точность, законность или пристойность) любого представленного сайта или ссылок, размещенных на портале. Администрация не несет ответственности за авторские права любого сайта, ссылка на который находится на портале. Также на портал могут ссылаться другие сайты, как с  ведома и разрешения Jaluzi-info, так и без него.  Jaluzi- info не несет никакой ответственности за  содержание ссылающихся ссылок и сайтов, на которых они размещены, включая ответственность за авторские права.

3.8. Администрация не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок при работе портала, а также того, что неполадки будут устранены. Пользователь также должен понимать, что администрация Jaluzi-info не может гарантировать отсутствие вирусов или других деструктивных элементов в загружаемых через Сайт или доставленных через электронную почту файлах. Пользователь несет полную ответственность за осуществление технологических процессов и контроль, которые соответствуют его специфическим требованиям по точности вводимых и выводимых данных, а также за поддержание и своевременное обновление средств для восстановления утерянных данных.

3.9. Возможная обработка  данных, в т.ч. и персональных (если таковые имеются), пользователей портала Jaluzi-Info, может осуществляться в соответствии с законом № 2297-VI от 1 июня 2010г. и проводиться с целью систематизации информации о пользователях в каталогах портала. При этом, адреса сайтов и телефоны, указанные при регистрации, в том числе и мобильные, являются общедоступными, а e-mail, пароль и IP-адрес хранятся в защищённом виде.

3.10. Jaluzi- info оставляет за  собой право не вступать в переписку с пользователями.                                                                                                        

3.11. Точка зрения администрации портала может не совпадать с точкой зрения пользователя.

4. Соглашение об авторских правах и интеллектуальной собственности.                   

4.1. Jaluzi-info является объектом права интеллектуальной собственности. Все исключительные имущественные авторские права на портал принадлежат Jaluzi-info. Использование портала пользователями возможно строго в рамках условий данного соглашения  и законодательства Украины об авторских правах.

4.2. Торговые марки и товарные знаки, а также авторские права на статьи и обзоры, представленные на портале, являются собственностью их владельцев.

4.3. Все материалы, переданные для публикации на портале в виде текстов, изображений, слоганов и т.п., Jaluzi- info обязуется размещать без каких-либо изменений и искажений, воспроизводить их, соблюдая стандарты качества.

 

 
 
Продукция компании Decosun
Корисна інформація
Останнє на форумі